İmar Kanunu taslağına göre, vatandaşa ait olan ancak imar planında sağlık ocağı, okul, park, yol, pazar, ibadet yeri olarak görünen alanların Hazine’ye ait eşdeğer taşınmazlarla takasının önü açılıyor.Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, hükümet, özel mülkiyete ait olan ancak imar planında sağlık ocağı, okul, park, yol, pazar, ibadet yeri olarak görünen alanların Hazine’ye ait eşdeğer taşınmazlarla takasının önünü açıyor. İmar Kanunu taslağına göre okul, sağlık ocağı, pazar yeri gibi alanların kamuya geçişi sağlanana kadar plandaki kullanım amacına uygun olarak özel tesis yapılabilecek.

 

Uygulama imar planının onaylanmasından sonra 10 yıl içinde, bu yöntemlerle kamu mülkiyetine geçişi sağlanamayan yerlerde, bu kullanımlara ayrılan alanlarda taşınmazlar için komşu parsellerin ve komşu yapı adaların emsallerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle takas veya transfere konu imar hakkı belirlenecek. Bağımsız lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılarak değerlemesi tamamlanan imar hakkı, idareler tarafından menkul değere dönüştürülecek. Kamu kullanımına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının, kentsel dönüşüm alanlarının kamu mülkiyetindeki alanlarla takas yapılması halinde şahıslara herhangi bir vergi, harç, ücret ve bedel tahakkuk ettirilemeyecek.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun, düzenlemenin okul ve sağlık ocağı gibi alanların özelleştirilmesi anlamına geldiğini savundu. Sarıaltun şöyle konuştu: “Bin metrekarelik arsa imara girdiyse 400 metrekaresi yola, parka gider. 600 metrekaresi konut alanıdır. Bu düzenleme İmar Yasası’nın ruhunu kaybettiriyor. Konut alanı yapıyorsanız okula, dini tesise, parka ve yola ihtiyaç var. Yapılacak düzenlemeyle böyle bir alanda arazisi kalan vatandaşlar bu yerleri Hazine’ye ait alanlarla takas edebilecek. cv Bu plan değişiklikleriyle takaslar daha hızlı yapılacak. Bu birinci derecede imar planlarının bozulmasına ve ortadan kalkmasına neden olacak.”